Natuurreservaat Bargerveen

Het Bargerveen een Hoogveen vol leven.
Tot diep in de negentiende eeuw was het zuidoosten van Drenthe één groot veengebied. Wie een idee wil krijgen hoe dat eruit zag moet naar het Bargerveen.

In het Bargerveen houdt Staatsbosbeheer de herinnering aan een bijzondere geschiedenis levend. Tegelijk vormt het de basis voor het levende hoogveen van de toekomst. Maar bovenal is het een weergaloos natuurgebied, waar de overvloed aan bijzondere planten en zeldzame vlinders alleen wordt overtroffen door de waslijst aan vogelsoorten. En het mooiste is: je kunt wandelend en fietsend naar hartenlust van die rijkdom genieten.

Vanwege al haar natuurlijke rijkdommen is het Bargerveen Europees Natura 2000-gebied, Internationaal erkend Wetland en onderdeel van het Internationale Natuurpark Veenland.

Voor meer informatie: www.staatsbosbeer.nl